ლაბორატორიული კვლევები

კლინიკა „საგიტარიუს“–ის კლინიკური ლაბორატორია აღჭურვილია თანამედროვე ანალიზატორებით:

SYSMEX KX-21N; STAT FAX 3300, STAT FAX 4200; STAT FAX 2200; STAGO START; Urisys 1400, COBAS H 232; რომლებზეც სრულდება 130-ზე მეტი სხვადასხვა დასახელების ლაბორატორიული ტესტი.

ლაბორატორიული ტესტების დიდი უმრავლესობა არ საჭიროებს წინასწარ მომზადებას; ზოგიერთი ტესტისთვის მასალის ჩაბარების წინ კი აუცილებელია გარკვეული პირობების დაცვა.

მასალის აღება და ჩაბარება ჩვენს ლაბორატორიაში სრულდება წესების სრული დაცვით. კვლევების მაღალი ხარისხის დამადასტურებელია კლინიკაში დანერგილი ხარისხის კონტროლი, რაც დასტურდება შესაბამისი სერტიფიკატებით და პრაქტიკულად გამორიცხავს ტესტირების შეცდომებს.

Neuralgia Treatment

Treatment includes drug therapy, physiotherapy and/ or surgery, aimed to relieve pain....

Epilepsy Treatment

Various methods to diagnose and treat various forms of seizures aim to restore a patient’s...

გადაუდებელი ზარები

დაგეგმეთ თქვენი მკურნალობის ყველა ეტაპი